Silo’s en bunkers

De leegstroom van deze opslagstations kan door diverse oorzaken verminderen of zelfs stagneren. Dergelijke problemen kunnen door toepassing van vibratoren of bunkerkloppers verholpen worden.

Verdichten van beton

Bij het storten van beton wordt lucht in de specie opgenomen. Voor het bereiken van de juiste betonsterkte dient de lucht uit het beton gehaald te worden. Hier treft u informatie voor…

Verdichten van andere goederen

Veel goederen worden verdicht om te besparen in verpakking, ruimte en/of transportkosten. Door de verpakking o.a. bigbags of dozen met inhoud aan te trillen, kunnen er meer goederen in. Deze toepassing wordt…

Testen

Vaak worden producten voor ze de markt op gaan getest op hun functionaliteit. Trilmotoren worden o.a. gebruikt voor het nabootsen van trillingen uit de praktijk of onderdelen te testen op vermoeiing.  …

Sorteren en scheiden

Trillingen kunnen gebruikt worden om producten te scheiden op basis van het verschil in wrijvingsweerstand en/of gewicht van de producten.   Een voorbeeld van scheiden van goederen is slablaadjes van waswater ontdoen….

Zeven

Goederen op een zeef moeten in beweging gebracht worden om door de zeef heen te gaan. Gerichte trillingen door trilmotoren zijn hier prima geschikt voor. De motoren moeten zorgen voor een grote…

Mixen en mengen

In de twee blokken hierboven wordt trilling gebruikt om stoffen te scheiden. Trilling kan ook gebruikt worden om goederen juist te mixen of te mengen. Meestal is hiervoor een grote amplitude nodig…

Losmaken

Losmaken is een breed begrip. In dit geval bedoelen het losmaken van product opstuwingen in transportgoten, buizen, bunkers o.i.d.; stortgoed bij bv het leeghalen van bigbags; (wand)aanhechtingen.   Om product opstuwing tegen…

Transporteren en doseren

Trillingen worden gebruikt om stoffen of goederen door transportbanen en goten heen te bewegen. Door de trillingen van het transport precies te controleren kan de toepassing ook als dosering worden gebruikt.  …

Legen en reiningen bunkers, vrachtwagens, treinwagons en leidingwerk

In deze categorie moeten we denken aan het legen van tanks, silo’s, vrachtwagens, treinwagons en leidingwerk. Dit zijn hele diverse stellages, die dan ook verschillende trilmotoren nodig hebben.   De categorie Legen…

Gieterijen

Toepassingen van trilmotoren in gieterijen zien we met name voor bij het verdichten van de zandvormen om de mallen; bij het verwijderen van de zandvormen om het gegoten product.   Voor het…