Verdichten van beton

Bij het storten van beton wordt lucht in de specie opgenomen. Voor het bereiken van de juiste betonsterkte dient de lucht uit het beton gehaald te worden.

Hier treft u informatie voor uitwendige trilmotoren. Voor inwendige trilmotoren, zoals trilnaalden, kunt u informatie vinden op www.goesbouw.nl.

 

Benodigde trilling: Hoge frequenties, kleine amplitudes en roterend/onbalans.
Voor deze toepassing zijn de volgende typen motoren het meest geschikt:
Elektrische motoren : NEG 230-400V
Pneumatisch motoren : NVT, NVG, NVR, NQT (zware toepassing en hoge frequentie)
Hydraulische motoren : CC, CV, DV, CCV, NHG L
Welke motoren voor u schikt zijn hangt af van o.a. de zwaarte van het product en constructie. Neem contact met ons op voor een passend advies.